Tuyển dụng

Nhân sự là tài sản của doanh nghiệp. Tại BCons, mỗi nhân viên là một trưởng bộ phận trong công việc của mình, tự chủ trong công việc hằng ngày, tự do sáng tạo

Hiện nay, nhằm đáp ứng nhu cầu bổ sung nguồn nhân lực theo định hướng phát triển bền vững của Công ty, chúng tôi đang tìm kiếm các Ứng viên tiềm năng cho nhiều vị trí công việc.

Hãy gửi đơn ứng tuyển của bạn cho BCons ngay hôm nay theo thông tin cụ thể bên dưới.

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BCONS

114 Bùi Tá Hán, Phường An Phú, Quận 2, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: (028) 62 62 4333

Email: contact@bcons.vn

Lưu ý: Ứng viên vui lòng ghi rõ họ tên và vị trí dự tuyển ngoài bìa thư (hoặc tiêu đề trong email), chúng tôi chỉ phỏng vấn những hồ sơ đạt yêu cầu.

Các vị trí tuyển dụng

Copyright by BCons Construction J.S.C - 2015