Tổng kết tình hình SXKD năm 2016

Đánh dấu sự phát triển vượt bậc, một năm kinh doanh hiệu quả, ngày 15/01/2017 ban giám đốc công ty cổ phần xây dựng BCons đã tổ chức buổi lễ tổng kết báo cáo tình hình kinh doanh năm 2016 và đề ra kế hoạch phát triển trong năm 2017 với mục tiêu tăng trưởng 200% so với năm 2016.

Tiếp đó, để ghi nhận sự đóng góp to lớn của nhân viên các công trình, phòng ban vào sự phát triển của công ty, ban giám đốc đã vinh danh những nhân viên xuất sắc năm 2016.

 

Với định hướng tập trung phát triển nguồn nhân lực của ban giám đốc công ty, mỗi nhân viên được xem là một trưởng bộ phận trong công việc của mình, tính sáng tạo, tính tự giác, tinh thần trách nhiệm luôn được đề cao. Đội ngũ nhân viên BCons ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Copyright by BCons Construction J.S.C - 2015