ĐÀO TẠO NHẬN THỨC VỀ ISO 9001:2015

Ban ISO của công ty vừa tổ chức các khóa đào tạo nhận thức tổng quan hệ thống quản lý chất lượng ISO tích hợp gồm ISO 9001:2015 & ISO 45001:2018 cho toàn bộ CBCNV công ty.

Qua khóa đào tạo, từng CBCNV công ty cổ phần xây dựng BCons nhận thức và nắm bắt được cách thức tổ chức xây dựng, áp dụng và cải tiến thường xuyên hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO vào công ty. Đây là cơ sở quan trọng để quá trình triển khai và thực hiện ISO tại BCons đạt được mục tiêu đề ra là trở thành nhà thầu chuyên nghiệp, cung cấp cho khách hàng những sản phẩm đạt an toàn, chất lượng, mang giá trị bền vững.

  

Copyright by BCons Construction J.S.C - 2015