NĂNG LỰC THIẾT BỊ THI CÔNG

Nhằm gia tăng tính cạnh tranh trên thị trường xây dựng, BCons luôn chú trọng cập nhật và đầu tư vào hệ thống trang thiết bị. Trong đó, những thiết bị đặc thù như cẩu tháp, hoist, cốp pha nhôm, hệ giàn giáo chống sàn với công nghệ hiện đại luôn được trang bị vào danh mục tài sản máy móc thiết bị chủ chốt của BCons.

Hiện nay, hệ thống thiết bị của BCons đang đáp ứng năng suất tối ưu cho các công trường xây dựng từ Bắc đến Nam.

Một số hình ảnh thiết bị: