HỆ THỐNG QUẢN LÝ

Hệ thống quản lý tích hợp chất lượng, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp của BCons luôn được cập nhập cải tiến  để phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015 và ISO 45001:2018

 

 

Copyright by BCons Construction J.S.C - 2015