XƯỞNG NHUỘM BROTEX

Địa chỉ  :  KCN Phước Đông, Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh
Chủ đầu tư :  Công ty TNHH Brotex Việt Nam
Quy mô
:  8.300 m²
Gói thầu :  Kết cấu và hoàn thiện
Thời gian thi công :  170 ngày

Copyright by BCons Construction J.S.C - 2015