NHÀ MÁY REGINA (GIAI ĐOẠN 6)

 

Địa chỉ            : Đường số 19, KCN Visip Hải Phòng, Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng

Chủ đầu tư    : Công ty TNHH Regina Miracle International VN

Gói thầu         : thi công kết cấu

Thời gian thi công    :  4 tháng