NHÀ MÁY GIA CÔNG CƠ KHÍ RICONS GIAI ĐOẠN 2

Địa chỉ            : KCN Nhơn Trạch 6, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

Chủ đầu tư    : Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Ricons

Gói thầu         : kết cấu hoàn thiện bãi thiết bị, hạ tầng và khu phụ trợ

Thời gian thi công    :  30 ngày

  

Copyright by BCons Construction J.S.C - 2015