BCONS OFFICE

Địa chỉ         : 114 phường An phú, quận 2, TP HCM
Chủ đầu tư  : Công ty cổ phần xây dựng BCons
Tổng thầu    : Công ty cổ phần xây dựng BCons
Gói thầu      : Thi công kết cấu, hoàn thiện, M&E…
Hoàn thành : 12/2016
Loại hình dự án: Văn phòng

Dự án BCons Office – Quận 2