BCONS OFFICE

 

  

Địa chỉ: 114 phường An phú, quận 2, TP HCM
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần xây dựng BCons
Tổng thầu: Công ty cổ phần xây dựng BCons
Gói thầu: Thi công kết cấu, hoàn thiện, M&E…
Hoàn thành: 12/2016
Loại hình dự án: Văn phòng

Copyright by BCons Construction J.S.C - 2015