Dự án/ Miền Bắc

  • NHÀ MÁY REGINA (GIAI ĐOẠN 6)
  • GIAI ĐOẠN 3 DỰ ÁN NHÀ MÁY SỢI TEXHONG HẢI HÀ