Dự án / Đang thi công

  • NHÀ MÁY GIA CÔNG CƠ KHÍ RICONS GIAI ĐOẠN 2
  • DỰ ÁN NHÀ XƯỞNG CÔNG NGHIỆP BW
  • NHÀ MÁY REGINA HƯNG YÊN
  • NHÀ MÁY ZHAOWEN KNITTING (VIỆT NAM)
  • GIAI ĐOẠN 3 DỰ ÁN NHÀ MÁY SỢI TEXHONG HẢI HÀ
  • NHÀ MÁY SỢI BILLION VIỆT NAM
  • NHÀ MÁY GIA CÔNG CƠ KHÍ RICONS
  • NHÀ MÁY REGINA (GIAI ĐOẠN 6)
  • NHÀ MÁY DỆT NHUỘM BROTEX B GIAI ĐOẠN 2