CAO ỐC NHÂN PHÚ

   

Địa chỉ            : Quận 9, TP.HCM

Chủ đầu tư    : Tổng công ty Phong Phú

Tổng thầu      : BCons

Gói thầu         : Cải tạo, chuyển đổi chức năng

Loại hình dự án: Khu căn hộ

 

Copyright by BCons Construction J.S.C - 2015