CAO ỐC NHÂN PHÚ

Địa chỉ              : Quận 9, TP.HCM

Chủ đầu tư       : Tổng công ty Phong Phú

Tổng thầu         : BCons

Gói thầu            : Cải tạo, chuyển đổi chức năng

Loại hình dự án: Khu căn hộ

Dự án cải tạo cao ốc Nhân Phú – Quận 9