BROTEX B – Nhà nghỉ giữa ca

  

  

 

Địa chỉ  :  KCN Phước Đông, Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh
Chủ đầu tư :  Công ty TNHH Brotex Việt Nam
Quy mô
:  191.775 m²
Gói thầu :  Kết cấu và hoàn thiện nhà nghỉ giữa ca A và C
Thời gian thi công :  7 Tháng

Copyright by BCons Construction J.S.C - 2015