An Toàn Lao Động

Văn hóa An toàn: Cốt lõi của hệ thống

Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực xây dựng, an toàn lao động luôn là yếu tố hàng đầu trong tiêu chí hoạt động của BCons. Chúng tôi chia sẻ kinh nghiệm và tạo nên văn hóa an toàn cho nhân viên và người lao động trên tất cả các công trường của BCons.

Đội ngũ chuyên viên HSE, an toàn viên tại BCons không chỉ vững chuyên môn mà còn linh hoạt trong các tình huống thực tế. Đây cũng chính là nguồn lực đảm bảo cho các chính sách an toàn luôn được tôn trọng, triển khai triệt để trên công trường.

Hệ thống quản lý sức khoẻ và lao động nghề nghiệp theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018 luôn được cập nhật và thực thi nghiêm túc. Ngay từ giai đoạn đầu triển khai cho đến khi kết thúc dự án, bên cạnh bộ phận quản lý an toàn trực tiếp trên công trình, chúng tôi còn có các Ban kiểm soát nội bộ thường xuyên tổ chức các đợt tập huấn, tổng tuyên truyền và soát xét toàn bộ các điều kiện an toàn để đảm bảo hạn chế mọi rủi ro trong quá trình thi công từng hạng mục.

Đào tạo và Thực thi

Hằng năm theo định hướng & mục tiêu từ đầu năm, ban An toàn có liên kết và tổ chức các khóa đào tạo nhằm bồi dưỡng và nâng cao kiến thức an toàn cho đội ngũ chuyên viên an toàn, kỹ sư và công nhân trên các công trường.

Công tác huấn luyện cho Chuyên viên HSE, An toàn viên: Huấn luyện chứng chỉ nhóm 2 theo thông tư 27/2013- BLĐTBXH; Huấn luyện công tác PCCC, Sơ cấp cứu,…

Công tác huấn luyện cho công nhân trên công trường: Tổ chức đào tạo và cấp chứng chỉ cho công nhân theo thông tư 27/2013- BLĐTBXH (nhóm 3, nhóm 4); Huấn luyện định kỳ và toolbox meeting hằng ngày trước khi tiến hành công việc;…

Copyright by BCons Construction J.S.C - 2015