Bài viết

Video

VIDEO 1

Thi công cán vữa bằng máy cán nền tự động

VIDEO 2

Thi công tô tường bằng máy phun vẩy

VIDEO 3

Thí nghiệm tô tường bằng vật liệu mới – Mobrick