Nhà máy dệt nhuộm Brotex B giai đoạn 2

Hoàn thành khu nhà chuyên gia ở giai đoạn 1, BCons tiếp tục thực hiện giai đoạn 2 với các hạng mục:  Xưởng dệt, 2 Kho thành phẩm, nhà ăn

  

 

 

Địa chỉ  :  KCN Phước Đông, Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh
Chủ đầu tư :  Công ty TNHH Brotex Việt Nam
Quy mô
:  35.000 m²
Gói thầu :  Kết cấu và hoàn thiện xưởng, kho, nhà ăn
Thời gian thi công :  6 Tháng

Copyright by BCons Construction J.S.C - 2015