Dự án 2018

  • Nhà máy dệt nhuộm Brotex B giai đoạn 2
  • NHÀ MÁY REGINA (GIAI ĐOẠN 6)
  • NHÀ MÁY GIA CÔNG CƠ KHÍ RICONS
  • NHÀ MÁY SỢI BILLION VIỆT NAM
  • GIAI ĐOẠN 3 DỰ ÁN NHÀ MÁY SỢI TEXHONG HẢI HÀ

Copyright by BCons Construction J.S.C - 2015